Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:23
-00:36:11
+00:40:46
7711 1755
337 / 352
-00:28:26
+00:37:03
01:10:26
-00:37:49
+00:40:33
5666 1111
225 / 262
-00:36:53
+00:40:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii