Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:16
-00:37:06
+00:35:55
6424 1943
K40 : 380
153 / 189
-00:20:21
+00:30:30
01:17:37
-00:14:22
+00:45:40
6073 2203
K45 : 112
111 / 113
-00:01:31
+00:39:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii