Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:14
-00:29:08
+00:43:53
7564 2629
K40 : 521
97 / 101
-00:14:11
+00:37:36
01:01:08
-00:30:51
+00:29:11
4251 1127
K45 : 50
46 / 63
-00:24:12
+00:21:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii