Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:13
-00:29:09
+00:43:52
7560 2626
K40 : 519
73 / 79
-00:23:44
+00:37:24
01:04:52
-00:27:07
+00:32:55
4944 1504
K45 : 68
44 / 55
-00:15:10
+00:26:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii