Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:13
-00:35:09
+00:37:52
6756 4628
M40 : 1249
246 / 284
-00:14:55
+00:30:59
01:07:33
-00:36:37
+00:37:13
7175 5033
M40 : 1199
286 / 338
-00:34:38
+00:30:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii