Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:57
-00:37:48
+00:42:11
6319 1315
240 / 259
-00:24:35
+00:36:12
01:09:10
-00:39:05
+00:39:17
5517 1046
221 / 264
-00:29:55
+00:35:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii