Julia Kiełczewska

UKS Dwójka Łuków
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:29
-00:40:33
+00:38:47
6660 2240
K20 : 589
4
32 / 33
-00:37:11
+00:27:37
01:14:41
-00:29:41
+00:43:20
7508 2590
K16 : 76
4
58 / 64
-00:13:01
+00:34:51
01:07:05
-00:37:05
+00:36:45
7086 2097
K20 : 678
5
57 / 80
-00:24:32
+00:27:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii