Anna Zielińska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:04:36
-00:39:46
+00:33:15
5833 1612
K30 : 784
2
265 / 360
-00:27:54
+00:33:15
01:06:12
-00:37:58
+00:35:52
6878 1971
K30 : 961
1
309 / 386
-00:22:03
+00:32:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii