Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:56
-00:38:26
+00:34:35
6151 1790
K40 : 353
213 / 270
-00:23:39
+00:27:00
01:06:58
-00:37:12
+00:36:38
7069 2087
K40 : 326
245 / 293
-00:35:09
+00:25:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii