Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:09
-00:43:25
+00:33:32
6286 5226
40 / 53
-00:24:30
+00:24:32
00:50:25
-00:58:20
+00:21:39
1558 1475
18 / 54
-00:30:28
+00:10:37
00:54:08
-00:54:07
+00:24:15
2220 2029
20 / 58
-00:40:55
+00:15:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii