Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:50
-00:40:32
+00:32:29
5686 1529
K30 : 743
251 / 333
-00:33:12
+00:27:05
01:34:38
-00:09:32
+01:04:18
8613 3045
K30 : 1444
376 / 377
-00:00:02
+01:04:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii