Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:12
-00:36:07
+00:37:31
5383 1766
K30 : 720
206 / 232
-00:26:04
+00:31:27
01:02:30
-00:37:18
+00:31:36
4773 1284
K30 : 579
200 / 274
-00:23:14
+00:28:48
01:06:37
-00:43:25
+00:35:55
6249 1966
K30 : 914
281 / 326
-00:21:39
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii