Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:19
-00:21:03
+00:51:58
7948 2895
K16 : 89
73 / 73
+00:41:10
01:04:49
-00:39:21
+00:34:29
6544 1782
K20 : 571
61 / 80
-00:14:45
+00:23:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii