Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:02
-00:47:00
+00:32:20
5590 1606
K50 : 54
39 / 50
-00:14:47
+00:23:43
01:00:57
-00:48:57
+00:31:59
6260 1561
57 / 81
-00:19:13
+00:17:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii