Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:19
-00:34:03
+00:38:58
6954 2247
K40 : 448
238 / 270
-00:19:16
+00:31:23
01:07:08
-00:42:46
+00:38:10
7740 2426
262 / 299
-00:15:37
+00:29:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii