Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:57
-00:33:13
+00:40:37
7751 2484
K20 : 812
258 / 289
-00:11:02
+00:34:13
01:06:16
-00:43:38
+00:37:18
7572 2326
243 / 287
-00:18:03
+00:33:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii