Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:39
-00:29:20
+00:30:42
4548 1287
K40 : 148
139 / 181
-00:19:16
+00:23:56
01:02:40
-00:41:30
+00:32:20
5942 1465
K40 : 219
201 / 293
-00:39:27
+00:21:21
01:02:05
-00:47:49
+00:33:07
6550 1708
219 / 299
-00:20:40
+00:24:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii