Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:01:29
-00:48:25
+00:32:31
6413 4775 113
170 / 226
-00:22:56
+00:25:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii