Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:10:29
-00:39:25
+00:41:31
8226 2723 152
72 / 81
-00:09:41
+00:26:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii