Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:24:29
-00:25:25
+00:55:31
8837 3129 171
414 / 414
+00:49:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii