Robert Rysiew

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:24:12
-00:15:36
+00:53:18
6647 4242
M30 : 1656
973 944
286 / 287
-00:04:38
+00:46:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii