Olga Zasiadczuk

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:11:44
-00:38:10
+00:42:46
8352 2804 44
274 / 287
-00:12:35
+00:38:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii