Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:15:19
-00:34:35
+00:46:21
8605 2973 36
346 / 356
-00:06:51
+00:39:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii