Anna Fijoł

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:17:33
-00:32:21
+00:48:35
8706 3046 49
285 / 287
-00:06:46
+00:44:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii