Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:15:22
-00:34:32
+00:46:24
8608 2975 37
55 / 59
-00:04:14
+00:36:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii