Michał Pierzgalski

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:12:07
-00:37:47
+00:43:09
8391 5565 46
133 / 139
-00:15:38
+00:34:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii