Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:41
-00:20:41
+00:52:20
7956 2903
K20 : 781
110 / 110
+00:50:43
01:04:35
-00:45:19
+00:35:37
7183 2088
75 / 99
-00:18:17
+00:35:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii