Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:59
-00:40:11
+00:33:39
6294 1648
K50 : 44
39 / 60
-00:19:18
+00:23:32
01:10:13
-00:39:41
+00:41:15
8204 2710
67 / 74
-00:13:36
+00:27:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii