Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:55
-00:37:44
+00:33:43
3403 900
K50 : 52
35 / 42
-00:10:54
+00:22:48
01:09:31
-00:24:27
+00:35:57
2197 696
K50 : 55
34 / 39
-00:10:33
+00:23:53
01:07:27
-00:42:35
+00:36:45
6378 2045
K40 : 464
78 / 97
-00:20:03
+00:26:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii