Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:37:47
-01:12:07
+00:08:49
66 61
2 / 200
-00:42:07
+00:00:41
00:36:47
-01:09:58
+00:07:18
40 38
1 / 253
-00:48:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii