Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:15
-00:48:39
+00:32:17
6351 4750
67 / 100
-00:22:45
+00:20:01
01:05:18
-00:41:27
+00:35:49
9532 6841
105 / 134
-00:17:14
+00:29:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii