Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:25
-01:07:20
+00:12:39
157 147
7 / 288
-00:48:27
+00:06:25
00:43:32
-01:04:43
+00:13:39
202 187
7 / 260
-00:45:34
+00:05:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii