Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:14:37
-00:32:08
+00:45:08
11415 3859 154
479 / 490
-00:26:19
+00:45:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii