Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:26
-00:55:19
+00:24:40
2425 2266
94 / 293
-00:48:36
+00:14:31
00:57:36
-00:50:39
+00:27:43
3220 2870
115 / 268
-00:44:17
+00:21:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii