Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:54:48
-00:55:06
+00:25:50
3936 598
44 / 100
-00:29:12
+00:13:34
00:51:47
-00:54:58
+00:22:18
3269 287
29 / 134
-00:30:45
+00:15:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii