Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:09
-00:44:36
+00:35:23
5323 4469
46 / 54
-00:16:44
+00:24:21
00:58:43
-00:49:32
+00:28:50
3520 3115
34 / 58
-00:36:20
+00:19:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii