Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:35
-00:44:19
+00:36:37
7399 2224
51 / 59
-00:14:01
+00:26:51
01:07:28
-00:39:17
+00:37:59
10214 3088
59 / 66
-00:29:37
+00:25:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii