Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:01
-00:24:21
+00:48:40
7875 2843
K20 : 765
270 / 278
-00:15:40
+00:44:27
01:15:36
-00:16:23
+00:43:39
5996 2148
K25 : 475
243 / 249
-00:07:56
+00:39:27
01:20:54
-00:23:16
+00:50:34
8485 2955
K20 : 947
274 / 278
-00:10:58
+00:44:29
01:23:16
-00:23:29
+00:53:47
11800 4114
474 / 476
-00:13:40
+00:51:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii