Catrin Barber

Biegaczki Babes
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:10
-00:48:44
+00:32:12
6327 1591 2
66 / 100
-00:22:50
+00:19:56
01:05:00
-00:41:45
+00:35:31
9444 2643 1
102 / 134
-00:17:32
+00:28:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii