Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:47
-00:40:23
+00:33:27
6242 1618
K20 : 507
90 / 126
-00:15:43
+00:30:09
01:05:32
-00:41:13
+00:36:03
9617 2746
97 / 120
-00:23:40
+00:32:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii