Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:26
-00:35:44
+00:38:06
7358 2241
K20 : 725
53 / 61
-00:16:25
+00:29:17
01:02:32
-00:47:22
+00:33:34
6661 1780
48 / 60
-00:22:35
+00:27:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii