Violetta Domaradzka

Vegan Mission
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:46:42
-01:03:12
+00:17:44
1112 68 1
33 / 358
-00:45:20
+00:12:32
00:22:13
-00:38:04
+00:05:36
22 22 1
1 / 83
-00:34:23
00:55:15
-00:51:30
+00:25:46
4996 667 1
203 / 490
-00:45:41
+00:25:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii