Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:47:17
-01:01:28
+00:18:31
801 35
26 / 237
-00:37:57
+00:15:11
00:53:58
-00:54:17
+00:24:05
2179 184
69 / 219
-00:39:16
+00:23:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii