Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:10
-00:45:44
+00:35:12
7087 5057
47 / 58
-00:20:15
+00:23:53
01:06:27
-00:40:18
+00:36:58
9907 6999
57 / 70
-00:16:00
+00:24:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii