Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:45
-00:49:09
+00:31:47
6203 1531
48 / 74
-00:23:04
+00:18:22
01:05:50
-00:40:55
+00:36:21
9734 2809
64 / 84
-00:31:08
+00:23:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii