Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:11
-00:25:08
+00:48:30
6054 2198
K50 : 126
22 / 22
+00:37:29
00:37:46
-00:06:51
+00:20:03
525 525
K50 : 39
3 / 3
+00:06:06
01:15:43
-00:34:11
+00:46:45
8629 2993
56 / 59
-00:03:53
+00:36:59
00:37:22
-00:11:56
+00:19:50
1415 1415
3 / 4
-00:10:26
+00:05:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii