Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:53
-00:35:29
+00:37:32
6699 2097
K40 : 418
270 / 310
-00:15:51
+00:31:54
00:56:19
-00:47:51
+00:25:59
3836 627
K30 : 319
156 / 350
-00:33:08
+00:18:27
00:57:02
-00:49:43
+00:27:33
5904 974
238 / 461
-00:32:08
+00:18:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii