Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:15
-00:39:55
+00:33:55
6382 4691
M30 : 2079
252 / 350
-00:25:12
+00:26:23
00:56:53
-00:53:01
+00:27:55
4730 3852
185 / 345
-00:28:15
+00:22:12
00:55:14
-00:51:31
+00:25:45
4978 4318
204 / 461
-00:33:56
+00:16:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii