Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:51
-00:24:08
+00:35:54
5368 3612
M20 : 398
96 / 110
-00:24:08
+00:26:07
00:42:30
-01:07:24
+00:13:32
353 331
9 / 99
-00:40:22
+00:13:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii