Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:13
-00:39:49
+00:39:31
6746 4451
M60 : 91
4 / 6
-00:13:34
+00:13:21
01:08:51
-00:37:54
+00:39:22
10530 3288
111 / 121
-00:09:47
+00:30:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii